STRIJKIJZER PHILIPS 9100 SERIES

Set the temperature dial. T o switch on the appliance again, pr ess any. Problem Possible cause s Solution Check the mains cord, the plug and the wall socket. All this with guaranteed Philips quality and 1: Put the plug in the wall socket. Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes. C – 2 Set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to the appropriate position.

Put the plug in the wall socket. Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities. Wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive liquid cleaner. To heat up the iron again: Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. I tessuti risultano lucidi o sull’indumento resta un’impronta del ferro. Houd de stoomhendel tijdens het stoomstrijken ingedrukt. Bij het ontkalken neemt het toestel ca.

The container allows you to iron for two hours without needing to refill. Come stirare a vapore in posizione verticale Il ferro da stiro emette vapore. Mijn strijkijzer geeft bovenop de stoom dat ok is waterdruppels wat niet ok is. This appliance is equipped with an Auto Calc Clean function. Do not apply steam near your or someone else’s hand. Safety Auto-off specific types only The Safety Auto-off function automatically switches off the appliance if it has not been used for 10 minutes, to save energy.

PHILIPS GC Steam iron download manual for free now – 3FF09 |

Utilisez la fonction auto-nettoyage quelques fois voir “Nettoyage et entretien”, section “Auto-nettoyage”.

Raadpleeg het label in uw kledingstuk voor de gewenste strijktemperatuur. Unplug strikijzer iron when the amber pilot light has gone out. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

  STANARKA NAPUSTENOG ZAMKA FILM

PHILIPS GC Steam iron download manual for free now – 1D51E |

If the amber pilot light goes on after the iron has been moved, wait for it to go out before you start ironing. Uw handleiding is per email verstuurd. Er wordt water in de boiler van de stoomgenerator gepompt.

Trek de stoomregelaar verder omhoog en verwijder deze uit het strijkijzer. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal philipa gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Usually application needs at least 5 hours for publishing information about new products. If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Gebruik van het apparaat Stoomstrijken Controleer of er genoeg water in het waterreservoir zit.

Il generatore di vapore non produce vapore. B Steaming will start as soon as the set temperature has been reached. Stgijkijzer use a scouring pad, vinegar or other chemicals. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Philips Service-Center. We map away wrong codes or sometimes logistic variants. Zet het strijkijzer op zijn phillps en wacht tot het oranje temperatuurcontrolelampje is uitgegaan voordat u begint met strijken. Soluzione Sostituite il copriasse se il materiale in schiuma risulta consumato.

Houd de stoomhendel tijdens het stoomstrijken ingedrukt. Press the carry lock release button to unlock the iron from the iron platform. Set the temperature dial. C – 2 Stel de gewenste temperatuur in door de temperatuurregelaar naar de juiste temperatuurindicatie te draaien.

De stoomgenerator maakt een pompend geluid. Ik kan het waterreservoir niet tot het maximumniveau vullen. Tenete premuto il pulsante del vapore mentre stiratea vapore.

  NAVAKIRAGA NAYAGI FULL MOVIE

La spia verde si accende.

Philips 9100 Serie

Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen, neem dan contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land. Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opbergt.

De stoomstootfunctie werkt alleen als de temperatuur is ingesteld op een stand tussen 2 en MAX. Wat kan ik daar tegen doen aub? If you continue to use this phi,ips we will assume that you are happy with it.

Dalla piastra fuoriesce acqua calda e sporca. Der Wassertank ist leer: The soleplate is not hot enough. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Please, try again later.

The iron is plugged in but the soleplate Connection problem is cold. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet. Your appliance has been designed to be used with tap water. Tilt the iron during filling. Inclinez le fer pendant le remplissage. Impurities and scale if any will be flushed out. Warm het strijkijzer op tot de maximumtemperatuur en beweeg het strijkijzer vervolgens gedurende een paar minuten over een vochtige doek om eventuele verontreinigingen van de zoolplaat te verwijderen C 2 3 Er kan wat rook uit het strijkijzer komen wanneer u het voor de eerste keer gebruikt.